FriBalance Logo
Wat komt er allemaal op u af? Laat u niet verrassen.

BTW terugvragen bij oninbare vorderingen

'Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering.

De leverancier kan zijn op aangifte betaalde btw terugvragen zodra het zeker is dat zijn vordering (gedeeltelijk) oninbaar is.

Nieuw is dat de vordering in ieder geval 1 jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur, als oninbaar wordt aangemerkt.
Daarnaast hoeft voor de teruggaaf geen apart verzoek meer te worden ingediend.

De teruggaaf kan worden verwerkt in de btw-aangifte.

Meer informatie, leest u bij Teruggaaf door oninbare vorderingen.

Terugbetalen van afgetrokken voorbelasting

De afnemer moet zijn op aangifte afgetrokken voorbelasting terugbetalen als hij het factuurbedrag (deels) heeft teruggekregen of op het moment dat duidelijk is dat hij de factuur niet (helemaal) gaat betalen.

Nieuw is dat de afnemer de btw uiterlijk 1 jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur, moet terugbetalen.
Meer informatie, leest u bij Niet-betaalde facturen.'

FriBalance
Croleskwartier 23
8651 HB IJlst
(0515) 532261
06 15117976
info@fribalance.nl