FriBalance Logo
Risicospreiding

Besloten vennootschap

Het kan voor een ondernemer aantrekkelijk zijn om zijn onderneming te drijven in de vorm van een besloten vennootschap. Vaak zijn het er dan twee: een holding met daaronder een werkmaatschappij. De reden om een besloten vennootschap (structuur) op te richten kan heel verschillend zijn:

  1. Beperking van de privé aansprakelijkheid.
  2. Risicospreiding bij verschillende activiteiten (vermogensbescherming)
  3. Fiscale redenen: Bij grotere bedrijfswinsten hoeft alleen het gebruikelijk loon aan de eigenaar te worden uitbetaald en kan het meerdere achterblijven in de vennootschap. Over het deel dat achterblijft betaalt de besloten vennootschap dan 15 tot 25,8% vennootschapsbelasting. Door het tariefsverschil ten opzichte van het inkomstenbelastingtarief houdt men dan meer geld over om de ondernemingsactiviteiten mee te financieren. Wanneer dit de motivatie is om voor een besloten vennootschap te kiezen, dan is dit te overwegen vanaf bedrijfswinsten van ongeveer € 125.000 (dit is voor aftrek van het ondernemerssalaris).
  4. Wanneer u uw onderneming binnen vijf jaar verwacht te verkopen of u wilt met pensioen, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn uw onderneming voor die tijd al in een besloten vennootschapstructuur onder te brengen. Of dit ook voor u geldt hangt van veel factoren af. Hierover is advies op maat nodig en daarvoor kunt u ook bij FriBalance terecht.
  5. Commerciële redenen en uitstraling ......

FriBalance kan u verder adviseren bij rechtsvormkeuze of wijziging van rechtsvorm.

FriBalance
Croleskwartier 23
8651 HB IJlst
(0515) 532261
06 15117976
info@fribalance.nl