FriBalance Logo
Op weg naar de stip aan de horizon!

Vennootschap onder firma (VOF)

De firmant in een vennootschap onder firma geniet dezelfde fiscale faciliteiten als de ondernemer in een eenmanszaak. Verschil is, dat hij de onderneming exploiteert samen met (een) andere firmant(en). Dit betekent dat jaarlijks het ondernemingsresultaat moet worden verdeeld tussen de firmanten volgens een verdeelsleutel waarover afspraken zijn gemaakt in een vof-contract.

Bovenstaande werkt FriBalance voor u uit in het jaarrapport. Wanneer u akkoord gaat met de voorgestelde winst- en kapitaalverdeling, sluit u dat boekjaar af door als firmant het jaarrapport voor akkoord te ondertekenen. Omdat in een vennootschap onder firma meerdere partijen belangen hebben, acht FriBalance het noodzakelijk deze service aan te bieden in een jaarrekening met samenstelverklaring.

Een ondernemer in een vennootschap onder firma is privé aansprakelijk voor alle schulden die de vennootschap onder firma aangaat. Dus ook voor die die zijn medefirmant aangaat. Dit is deels te borgen door een bestedingslimiet vast te leggen in het vof-contract voor verplichtingen die zonder instemming met de andere firmant niet kunnen worden aangegaan.

FriBalance
Croleskwartier 23
8651 HB IJlst
(0515) 532261
06 15117976
info@fribalance.nl