FriBalance Logo
Soms moet je gewoon je nek uitsteken

Freelancer en ZZP-er

Dit is een ondernemer zonder personeel die zichzelf vaak op uurbasis verhuurt (hoeft niet; kan ook op basis van het eindproduct zijn). Dit kan een een interimconsultant, een schilder- of timmerman, een tekstschrijver etc zijn. De fiscale behandeling van een freelancer/zzp-er is gelijk aan die van de eenmanszaak.

Belangrijk voor deze ondernemers is dat zij in het licht van de loonbelasting en sociale premies als zelfstandige worden gezien. Het kan namelijk zo zijn dat je arbeidsrelatie in feite een dienstverband is, omdat de afspraken die je hebt gemaakt met je opdrachtgever voldoen aan de voorwaarden van werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en beloning. Meer hierover vind je op de site van de belastingdienst. In dat geval ben je dus geen ondernemer, maar een werknemer. Dit kan per opdracht anders zijn.

Wanneer bent u zelfstandig ondernemer? Enkele criteria (niet limitatief):

  • Aantal opdrachtgevers: als ondernemer werkt u voor meerdere opdrachtgevers met vaak wisselende inkomsten
  • U bepaalt zelf op welke wijze u uw werk uitvoert
  • U investeert in uw eigen bedrijf (koopt apparatuur ten behoeve van uw werkzaamheden)
  • U maakt reclame voor uw bedrijf
  • U loopt zelf het risico wanneer er dingen misgaan (zoals het risico van wanbetaling of aansprakelijkheid voor schade).
  • Streven naar winst en continuïteit
  • U bepaalt uw eigen uurtarief

U kunt uw relatie met de verschillende opdrachtgevers vastleggen in een overeenkomst. Afhankelijk van de inhoud van deze overeenkomst kwalificeert uw inkomen als: winst uit onderneming, inkomsten uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden.

De regelgeving is continu in beweging. Neem bij twijfel contact met ons op.

FriBalance
Croleskwartier 23
8651 HB IJlst
(0515) 532261
06 15117976
info@fribalance.nl