FriBalance Logo

1. Bovenstaande offerteberekening is een indicatie. Teneinde misverstanden te voorkomen geldt slechts de offerte die wij in overleg met u uitbrengen. FriBalance houdt zich ten allen tijde het recht voor een aanvraag te weigeren.

2. Bovenstaande offertemodule gaat uit van een aantal standaardsituaties. Het kan zijn dat uw offerte lager dan wel hoger uitvalt als gevolg van uw specifieke situatie en omstandigheden.

3. Niet inbegrepen in bovenstaande offerte-indicatie:

- eigen Snelstart account; zie hiervoor www.snelstart.nl
- Salarisadministratie(s)
- Pensioenberekeningen in eigen beheer (BV's)
- Voeren van een projectenadministratie
- CBS Statistieken of andere invulformulieren afkomstig van diverse instanties
- Advisering die langer dan 15 minuten in beslag neemt

Voor bovenstaande werkzaamheden zijn de prijzen op aanvraag.

4. Wel inbegrepen in bovenstaande offerte-indicatie:
- Kort telefonisch advies

5. Wanneer u kiest voor het zelf inboeken van de administratie in Snelstart dan gaat FriBalance er vanuit dat u ook zelf de periodieke aangifte omzetbelasting verzorgd. De aangiften worden dan aan het eind van het jaar gecontroleerd en niet periodiek. Mocht u uw administratie periodiek willen laten controleren dan geldt een meerprijs.

6. Bovenstaande offerte module gaat uit van de volgende voorwaarden:
- Administratie wordt gevoerd in Snelstart (ook wanneer deze door de klant zelf wordt
ingeboekt). Voor andere boekhoudpakketten gelden andere prijzen.
- Administratie moet compleet worden aangeleverd volgens de instructies van FriBalance.
- Administratieve verwerking op basis van aantal in- en verkoopfacturen vindt op basis van
nacalculatie plaats.

7. Jaarrekening met samenstelverklaring is verplicht voor vof, bv en bv-structuren. Een zzp-er of een ondernemer met een eenmanszaak is niet verplicht een jaarrekening met samenstelverklaring af te nemen, tenzij de onderneming door een derde partij is gefinancierd (bijvoorbeeld de bank) of andere partijen met belangen in de onderneming heeft (personeel, franchise-organisatie etc). Wanneer u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen en bekijken we wat in uw situatie van toepassing is. Mocht u geen jaarrekening met samenstelverklaring nodig hebben, dan stellen wij uitsluitend een fiscale aangifte met winstberekening op. Hiermee heeft u dan aan uw formele verplichtingen voldaan.

FriBalance
Croleskwartier 23
8651 HB IJlst
(0515) 532261
06 15117976
info@fribalance.nl