Freelancer en ZZP-er

Dit is een ondernemer zonder personeel die zichzelf vaak op uurbasis verhuurt, zoals een interimmer, schilder- of timmerman, consultant etc. De fiscale behandeling van een freelancer/zzp-er is gelijk aan die van de eenmanszaak.

Belangrijk voor deze ondernemers is dat zij in het licht van de loonbelasting en sociale premies als zelfstandige worden gezien. Op dit moment is hier door de belastingdienst nog geen duidelijk antwoord op geformuleerd. De wetgeving hieromtrent is volop in beweging. Hierna volgen een aantal tot voor kort gehanteerde criteria.

Wanneer bent u zelfstandig? Enkele criteria (niet limitatief):

  • Aantal opdrachtgevers: als ondernemer werkt u voor meerdere opdrachtgevers met vaak wisselende inkomsten
  • U bepaalt zelf op welke wijze u uw werk uitvoert
  • U investeert in uw eigen bedrijf (koopt apparatuur ten behoeve van uw werkzaamheden)
  • U maakt reclame voor uw bedrijf
  • U loopt zelf het risico wanneer er dingen misgaan (zoals het risico van wanbetaling of aansprakelijkheid voor schade).
  • Streven naar winst en continuïteit
  • (ontwerp: wellicht een minimum uurtarief?)

U kunt uw relatie met de verschillende opdrachtgevers vastleggen in een overeenkomst. De belastingdienst geeft dus nog geen duidelijkheid over hoe de fiscus uw inkomsten zal kwalificeren: winst uit onderneming, inkomsten uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden.

Laatste nieuws
Lid van
NBA
extendum
login
Cliënt login
bereken
Offerte berekenen
bereken
PvExpert
Snel contact
Uw naam:
Telefoon:
E-mail adres:
Code: