TOGS (ook wel: Noodloket) geopend vanaf 27 maart 2020 – Tozo volgende week

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is vanaf 27 maart opengesteld voor aanvragen. De regeling – ook wel Noodloket genoemd – is bedoeld voor ondernemers die rechtstreeks omzetschade lijden door de coronamaatregelen.

Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.
Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding.
Het streven is om binnen 3 weken na aanvraagdatum tot uitbetaling over te gaan.

Voor wie geldt het Noodloket?

Het Noodloket is bedoeld voor een selectief aantal bedrijven die bepaald worden aan de hand van de SBI-code die geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel:

Eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Aan de lijst worden maandag 30 maart de winkeliers in de non-food toegevoegd.
Het bedrijf moet buiten de woning zijn gevestigd tenzij het een eet- of drinkgelegenheid betreft, bijvoorbeeld een restaurant waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.
De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel op peildatum 15 maart 2020.

Ondernemers kunnen tot en met 26 juni 2020 aanvragen

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020.
U start uw aanvraag via de website van RVO-Nederland.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Let op dat u beschikt over E-herkenning of DigiD als u zelf aanvraagt òf machtig voor uw adviseur.

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers (ook wel: Tozo) komende week van start

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Ondernemers gevestigd in de gemeente Sudwest Fryslan kunnen terecht op de site van gemeente zelf:https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/werk-en-ondernemen/#corona-ondernemers

Ondernemers gevestigd in de overige gemeenten van Friesland (muv Ooststellingwerf) kunnen terecht bij: https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona

Inkomensondersteuning en bedrijfskrediet

Zelfstandig ondernemers kunnen d.m.v. de Tozon een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, is gebaseerd op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

  • Inkomensondersteuning

Voor inkomensondersteuning moet de zelfstandig ondernemer verklaren dat hij/zij verwacht dat zijn/haar inkomen als gevolg van de coronacrisis de komende 3 maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld.

Voor gehuwden en samenwonenden wordt het inkomen aangevuld tot een bedrag van € 1.500 netto en voor alleenstaanden tot € 1.050 netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling. Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is € 1.500 netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd.

  • Lening voor bedrijfskapitaal

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Het bedrag wordt binnen vier weken verstrekt. De looptijd van de lening is maximaal 3 jaar en aflossingsvrij tot januari 2021.

Versnelde procedure

In vergelijking tot de Bbz bevat de Tozo versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond.

Er vindt geen onderzoek plaats door de overheid naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. De vermogenspositie (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner hebben geen invloed op de tegemoetkoming. De regeling is zo eenvoudig en snel uitvoerbaar.

Aanvragers moeten voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat betekent dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt.

Anderzijds wordt een dringend beroep op zelfstandig ondernemers gedaan om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo wordt misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering voorkomen. Achteraf zal men op mogelijke fraude worden gecontroleerd.

Laatste nieuws
Lid van
NBA
extendum
login
Cliënt login
bereken
Offerte berekenen
bereken
PvExpert
Snel contact
Uw naam:
Telefoon:
E-mail adres:
Code: