Toepassing verlaagde btw tarief op renovatie en herstel van woningen

De door staatssecretaris Weekers van Financiën per 1 maart 2013 tijdelijk verlaagde BTW-tarief voor renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar is verlengd tot 1 juli 2015 (dit was eerst tot 1 januari 2015). In tegenstelling tot de eerdere BTW verlaging in 2010-2011 valt dit keer het aanleggen en onderhouden van tuinen onder de BTW verlaging.

Het 6%-tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan een woning. Onder deze werkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning en de aanleg en onderhoud van de tuin. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen.

Er is een lijst beschikbaar waar de werkzaamheden in staan genoemd waarop het verlaagde BTW-tarief wel of niet mag worden toegepast, met een te gebruiken toerekening aan arbeidskosten.

Wijziging per 1 januari 2014:

De regels voor het toepassen van het 6%-tarief voor het energiebesparend isoleren van vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar zijn per 1 januari 2014 als volgt gewijzigd:

- Het 6%-tarief mag worden toegepast op de arbeidskosten van het aanbrengen van (isolatie)glas;

- Het 6%-tarief mag niet meer worden toegepast op de isolatiematerialen die zijn gebruikt bij de isolatiewerkzaamheden.

Laatste nieuws
Lid van
NBA
extendum
login
Cliënt login
bereken
Offerte berekenen
bereken
PvExpert
Snel contact
Uw naam:
Telefoon:
E-mail adres:
Code: