Werkkostenregeling

Wat is de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling is een nieuw systeem voor de fiscale verantwoording van vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers geeft.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Een aantal vergoedingen, zoals reiskosten, zijn en blijven onbelast tot en met 19 cent per kilometer. Andere zaken worden, onder voorwaarden, op nihil gewaardeerd, zoals echte werkkleding, de mobiele telefoon en laptop. Wanneer er dan nog vergoedingen en verstrekking zijn die niet onder de eerstgenoemde categorieën vallen, dan is er een potje (vrije of forfaitaire ruimte genoemd) ten laste waarvan die bewuste vergoeding of verstrekking valt. Dat potje bedraagt met ingang van 1 januari 2015 1,2% (2014: 1,5%) van de totale fiscale loonsom op jaarbasis. Is dat potje onvoldoende, dan betaalt u over het meerdere 80% aan de Belastingdienst.

Moet mijn administratie op de schop?

Van belang is dat uit de administratie blijkt welke vergoedingen en verstrekkingen ten laste van het potje zijn gekomen en over welke deel eventueel de 80% is betaald. Verder is de inrichting van de administratie vrij. Over het algemeen is het echter wel handig om de administratie aan te passen. Daarnaast geldt voor de vergoedingen en verstrekkingen die worden verwerkt in het “potje” dat deze inclusief BTW moeten worden opgevoerd.

Wanneer bent u verplicht over te stappen?

Met ingang van 2015 hebt u geen keuze meer.

Meer details aangaande de werkkostenregeling vindt u in onderstaande nieuwsbrief.

Nieuwsbrief WKR

Laatste nieuws
Lid van
NBA
extendum
login
Cliënt login
bereken
Offerte berekenen
bereken
PvExpert
Snel contact
Uw naam:
Telefoon:
E-mail adres:
Code: